Kontaktujte nás


Bankové spojenie
Názov našej banky: Tatra banka
Číslo účtu: 2942136090
IBAN: SK07 1100 0000 002942136090
SWIFT kód (BIC): TATRSKBX
Správa pre prijímateľa NUTNÉ UVÁDZAŤ: Meno a priezvisko dieťaťa + mesiac starostlivosti
Royova 7, Bratislava-Kramáre
0948 899 915
MSKrokzakrokom